I made this widget at MyFlashFetish.com.

Wednesday, July 29, 2009

Ujian Bab 8 -komponen A

UJIAN BAB 8

Jawab semua soalan berdasarkan kepada ‘kata kunci’ yang telah diberikan

1. a) Nyatakan 7 kesan kedatangan Islam dalam bidang politik dan institusi kesultanan (7 markah)
kata kunci:
- mendalam
- Sultan Mahmud
- Nasab keturunan
- Pewarisan
- tertinggi
- pembesar
- ulama
- nasihat
- adat perpatih
- musyawarah

b) Terangkan maksud dan pengaruh konsep daulat salam institusi kesultanan di negara kita (6 markah)

Kata kunci
- daulat
- kuasa
- dipercayai
- ketara
- pengikut
- kedudukan
- adat istiadat
- peraturan

c) Jelaskan 7 ciri-ciri adat perpatih dan adat temenggung (7 markah)
Kata kunci
- Datuk Perpatih Nan Sebatang
- Musyawarah
- Matrilineal
- Anak perempuan
- Suku
- Datuk Ketemenggungan
- Islam
- Paraliniel
- Anak lelaki
- bebas

No comments:

Post a Comment