I made this widget at MyFlashFetish.com.

Sunday, August 16, 2009

Latihan Bab 10

Latihan 1.
(a) Berikan nama Pengarah Botanical Garden di Singapura yang berusahmemperkenalkan penanaman getah di Tanah Melayu.
Hendry N. Ridley

(b) Nyatakan cara yang telah digunakan oleh Pengarah Botanical Garden itu untuk menyakinkan para peladang menanam getah.
mengadakan pameran
mengagihkan beih getah secara percuma


(c) Nyatakan faktor perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.
Perkembangan industri pembuatan barangan pengguna

Kemasukan modal asing


Latihan 2

a)Berikan tiga tujuan pengenalan Enakmen Tanah padi 1917.

melarang penanaman getah di kawasan padi

mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah Melayu

b) Nyatakan tindakan kerajaan British untuk meningkatkan harga getah di pasaran.
Perlindungan kepada pemodal dan pengusaha ladang Eropah
Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluaran

c) Jelaskan fungsi penubuhan Jabatan Parit dan Tali Air pada tahun 1930-an.

Membaiki sistem perparitan dan tali air demi membantu kegiatan penanaman padi

•Nyatakan polisi kerajaan British yang meminggirkan golongan pekebun kecil di Tanah Melayu yang kebanyakannya terdiri daripada orang Melayu.

Tiada bantuan modal
Pekebun kecil ketinggalan

No comments:

Post a Comment